skip to Main Content

Voetbaltechnisch Beleidsplan sv Enter VERNIEUWD

Jaarlijks evalueert de TC het  Voetbaltechnisch Beleidsplan en dat leidt er toe dat er een beperkt aantal aanpassingen komen.

Dit jaar is de aanpassing vooral geschiedt bij het 3e team (marginaal) en bij de Jeugd onder 9 en onder 11.
Dat laatste heeft te maken met een KNVB aanpassing van de nieuwe voetbalvormen en een andere keuze voor wat betreft selectieteams om deze op een hoger niveau zien te krijgen. Indeling in jaargangen blijft zoveel als mogelijk toepassing bij de niet selectieteam in de JO9 en JO11 (bv een JO 8 of JO 10 team).

De aanpassingen zijn  goedgekeurd door het AB.

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij 1 van de leden van TC. De namen vindt u in het beleidsplan op pagina 3.

De Technische Commissie

Back To Top