skip to Main Content

Hoe wordt u lid van onze vereniging

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden of aangemeld worden door middel van een aanmeldformulier.

Ledenadministratie:
Ronny Brughuis
06-45734815
ledenadministratie@sventer.nl

Bij inschrijving als spelend jeugd of seniorenlid dient ook – liefst gelijktijdig – een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden overgelegd.

Inlevering van het ingevulde inschrijfformulier, kan uitsluitend bij de ledenadministratie. De ledenadministratie beheert de ledenadministratie van de vereniging. Ook afmelding als lid dient – uitsluitend schriftelijk – plaats te vinden bij de ledenadministratie.
Echter wel voor 31 mei, anders loopt de contributieverplichting – conform de statuten – minimaal nog 1 jaar door

Contributie
De contributiebedragen zijn als volgt: (per kwartaal)

Mini’s 6,00
D – E en F-jeugd 30,00
A – B en C-jeugd 37,50
Senioren 45,00
Rustende leden 10,00
Club van 100 6,25
45+ 30,00

De verrekening van de contributie vindt plaats door middel van een kwartaal incassering door de vereniging ten laste van uw giro- of bankrekeningnummer. Hiertoe dient een ‘incassomachtiging’ te worden afgegeven. Deze machtigingsformulieren zijn eveneens verkrijgbaar bij de ledenadministratie Ronny Brughuis.

 

Elftal-indeling
De indeling van de elftallen vindt zoveel mogelijk plaats op basis van leeftijd. De technische commissie kan hiervan om bepaalde redenen vanaf zien. Hiervan wordt u dan gemotiveerd op de hoogte gebracht.

 • Senioren: 18 jaar en ouder
 • Junioren:
  A 16 – 17 jaar (elftallen)
  B 14 – 15 jaar (elftallen)
  C 12 – 13 jaar (elftallen)
 • Pupillen:
  D 10 – 11 jaar (elftallen)
  E 8 – 9 jaar (zeventallen)
  F 5 – 7 jaar (zeventallen)
Back To Top