skip to Main Content

Club van 100 25 jaar

De Club van 100 is in 1992 opgericht en bestaat dit jaar dus 25 jaar. Een mooi moment om terug te kijken op een periode, waarin hele succesvolle, maar af en toe ook mindere activiteiten werden georganiseerd. Het doel van deze club met supporters binnen de vereniging is het onderhouden van activiteiten voor junior en senior, maar vooral het vinden van verbinding tussen mensen. Zo zijn er de afgelopen jaren talloze evenementen geweest, waaronder natuurlijk de playbackshow, club van 100 feestavonden, droppings, nachttoernooi, E-D weekenden .

Het getal 100 was oorspronkelijk bedacht in de hoop dat we 100 leden zouden krijgen. Het ledenaantal groeide in de eerste jaren goed en er werd enthousiast gewerkt aan een aantal vernieuwende activiteiten voor die tijd. Het hoogtepunt was destijds de “playbackshow”. Vrijwel alle teams en besturen deden hier aan mee en gaande de jaren werd de kwaliteit steeds beter. De nadruk lag echter ook toen al op de activiteiten voor de jeugd. In de jaren 90 begonnen we ook met het organiseren van de weekenden voor de jeugd.

Op dit moment kent de Club van 100, samen met de drie jaar geleden opgerichte jeugd Club van 100, ongeveer 240 leden. Daar zijn we als bestuur trots op en gaan er ook dit seizoen alles aan doen om dit jaar weer een prachtige seizoen van te maken.

Nog geen lid. Meld je aan en steun de Club van 100. We zijn er voor jullie.

Gerard Libbers

Voorzitter Club van 100

Bestuur:

Maarten Bolscher m_bolscher@hotmail.com 06-52086936 Penningmeester
Michel Rikkert michelrikkert@hotmail.com 06-26755989 Bestuurslid
Mitchel Steentjes mitchelsteentjes@hotmail.com 06-38902050 Bestuurslid
Gerard Libbers Gerard.libbers@hotmail.com 06-13661664 Voorzitter
Marcel Gierkink marcelgierkink@home.nl 06-11115350 Bestuurslid
Miranda Geels famgeels@home.nl 06-25513983 Secretaresse
Niels Waanders waandersniels@gmail.com 06-12199457 Bestuurslid
Rene Binnegais binnegais1986@hotmail.com 06-55724847 Bestuurslid
Luc Render h.render@home.nl 06-81046128 Bestuurslid
Back To Top