skip to Main Content

Het jeugdbestuur (JB) heeft haar plannen vastgelegd voor de komende 2 jaar. In bijgevoegd document vindt u informatie over de achtergronden en de plannen en ook is er een korte terugblik op de afgelopen 3 jaar.

Voor het JB is dit document onze leidraad, maar ook blijven wij flexibel en aanspreekbaar op uw ideeën en suggesties.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een van de leden van het JB.

Bekijk hier het document “Binden deel 2”
Back To Top