skip to Main Content

U meldt zich aan als nieuw lid door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, gericht aan de ledenadministratie. Geldt steeds voor de duur van een verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli van enig jaar tot 30 juni van het daarop volgende jaar. Bij tussentijds opzegging moet de contributie voor het hele lopende verenigingsjaar nog worden betaald.

Senioren (heren/dames), A, B, C, D, meisjes A en meisjes B

Indien u bij s.v. Enter wil komen voetballen, en u heeft de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging ingeschreven gestaan als spelend lid, dan moet, naast het aanmeldingsformulier, ook overschrijving aangevraagd worden. Download een overschrijvingsformulier van onze website, en ga daarmee naar je oude vereniging. De “oude” vereniging vult pagina 3 in, en moet een ledenmutatiekaart en de ledenpas aan u overhandigen. Indien er nog officiële wedstrijden gespeeld moeten worden, dan dient de ledenpas op een later tijdstip bij de ledenadministratie van s.v. Enter worden ingeleverd. Zelf dien je pagina 2 in te vullen.

Formulieren

Aanmeldformulier s.v. Enter

Opzeggingsformulier s.v. Enter

Back To Top